Linkedin

Maciej Bielecki – radca prawny, partner w Kancelarii Radcowskiej Bieleccy.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistyczne kursy w Westminster College w Londynie i Christian Academy For European Dialogue (CAFED) w Belgii (Leuven). Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawnych, autor licznych publikacji (Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, Nieruchomości, Temidium, Prawo Spółek, Prawo Przedsiębiorcy, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) z dziedziny prawa handlowego, inwestycji budowlanych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane. Współautor tłumaczenia Polish Construction Law, autor szeregu książek prawniczych, w tym: Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu (Wyd. C. H. Beck 2005), Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych (Wyd. C. H. Beck 2007), Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego (Wyd. C. H. Beck 2009), konsultant Ministerstwa Infrastruktury w kwestiach opracowywania aktów prawnych z dziedziny budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, w latach 2007-2008 radca prawny Krajowej Rady Izby Architektów, specjalista i wieloletni wykładowca z tematyki prawa handlowego i inwestycji budowlanych.

Linkedin

Dorota Bielecka – radca prawny, partnerka w Kancelarii Radcowskiej Bieleccy.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkołę prawa angielskiego i europejskiego w British Centre for European and English Legal Studies na Uniwersytecie Warszawskim (we współpracy z Cambridge University). Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawnych, autorka licznych publikacji, głównie z zakresu prawa pracy. Autorka tłumaczenia Polish Labour Law i współautorka publikacji „Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu”.