Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub kontaktujące się z nami, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi, a także informacje na temat możliwości zatrudnienia bądź – w przypadku odrębnego, wyraźnego zamówienia – także informacje o charakterze marketingowym. Nie żądamy od naszych użytkowników podawania żadnych danych osobowych, podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej kancelarii poprzez kontakt z nami, może podać nam swoje dane osobowe.  Użytkowników naszej strony i osoby kontaktujące się z nami prosimy o podawanie jak najmniejszej ilości danych osobowych.

Dane osobowe, które są nam podawane, są zbierane i dalej przetwarzane przez administratora Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bielecki, ul. Kaliny Jędrusik 4 lok. 143, Warszawa tel. 505 753 690, e-mail: kancelariab@kancelaria-bieleccy.pl („Kancelaria”), w celach związanych z zapytaniem, np.

  • złożenie zapytania o ofertę,
  • złożenie zapytania kontaktowego,
  • rekrutacja.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od charakteru, okoliczności i celu, w jakich dane osobowe zostały podane. W zależności od celu, w jakim dane użytkownika są przetwarzane, stosuje się właściwe podstawy prawne przetwarzania tych danych, na przykład:

  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • gdy Kancelaria realizuje prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osobie przekazującej nam swoje dane osobowe przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów.

Strona Kancelarii nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Nie przyjmujemy zgłoszeń i dokumentów związanych z rekrutacją, która nie została przez nas ogłoszona. Dokumenty i komunikacja z danymi osobowymi, nie związane z ogłoszoną przez nas rekrutacją (e-maile „niezamówione”) są niezwłocznie trwale usuwane z naszych zbiorów.