Nie żądamy od naszych użytkowników podawania żadnych danych osobowych, podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej podawanie danych osobowych nie jest konieczne.

Dane osobowe, które są nam podawane, są zbierane i dalej przetwarzane przez administratora Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bielecki lub Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Bielecka.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od charakteru, okoliczności i celu, w jakich dane osobowe zostały podane. W zależności od celu, w jakim dane użytkownika są przetwarzane, stosuje się właściwe podstawy prawne przetwarzania tych danych, na przykład:

  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • gdy Kancelaria realizuje prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osobie przekazującej nam swoje dane osobowe przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów.

Strona Kancelarii jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

Nie przyjmujemy zgłoszeń i dokumentów związanych z rekrutacją, która nie została przez nas ogłoszona. Dokumenty i komunikacja z danymi osobowymi, nie związane z ogłoszoną przez nas rekrutacją (e-maile „niezamówione”) są niezwłocznie trwale usuwane z naszych zbiorów.