W codziennej pracy prawnika, ale też w tzw. bieżących sprawach życia codziennego, coraz częściej wykorzystujemy dane, które można dziś z łatwością odnaleźć w internecie. Niestety, wiele osób, firm, instytucji wciąż nie ma pojęcia, jakie informacje czy dokumenty można znaleźć (i nawet pobrać) online. Oto kilka przykładów z naszej ostatniej praktyki, które pokazują, jak można korzystać z internetu z oszczędnością czasu i – często- papieru.

  • Zamiast żądać od swojego kontrahenta „wpisu do ewidencji działalności gospodarczej” znajdź go samodzielnie na www.firma.gov.pl
  • Zamiast żądać od kontrahenta aktualnego odpisu z KRS, obejrzyj go sobie samodzielnie (i nawet wydrukuj) na www.ms.gov.pl
  • Zamiast żądać od swojego kontrahenta „zaświadczenia o nadaniu NIP-u”, sprawdź jego odpis z KRS na www.ms.gov.pl lub wpis w CEiDG na www.firma.gov.pl
  • Zamiast jeździć do ksiąg wieczystych po odpis, pobierz go samodzielnie (za opłatą) na www.ms.gov.pl

To oczywiście dopiero początek korzystania z narzędzi dostępnych w internecie. Przy obecnym zaawansowaniu technologii możemy już przez internet składać różnorakie wnioski, aktualizować dane, korespondować z administracją itp. itd.

Dlatego nie mogę oprzeć się temu, by zwrócić uwagę, że w naszym sądownictwie nadal króluje papierologia rodem z czasów króla Ćwieczka. Swego czasu z hukiem wprowadzono tzw. elektroniczne wokandy, czyli – w uproszczeniu – zamiast papierowej wywieszki przed salą rozpraw powieszono monitory, które prezentowały dokładnie taką samą treść (po kilku latach obok wygasłych monitorów zaczęto znów wieszać niezastąpione karteczki). Natomiast nadal w przepisach i praktyce sądy udają, że narzędzia wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie istnieją w sądach temuż Ministerstwu podległych. Tak więc:

  • dlaczego przy przeglądaniu akt księgi wieczystej wymaga się przedstawienia przy pełnomocnictwie papierowego odpisu z KRS (i gdzie się te odpisy gromadzi?), skoro ten odpis urzędnik może sobie zobaczyć sam, a pełnomocnik może mu go pokazać choćby na ekranie telefonu?
  • dlaczego przy składaniu pełnomocnictwa do akt postępowania cywilnego wciąż należy dołączać odpis z KRS lub CEiDG, skoro wszystkie dane sekretariat, sędzia i wszyscy uczestnicy procesu mogą zweryfikować online?

Zapewne takich pytań można postawić więcej. W tym kierunku powinna pójść zmiana sądownictwa, ale też zmiana sposobu myślenia firm prywatnych, dla których gromadzenie różnorakich papierowych odpisów, wyciągów i zaświadczeń świadczy o powadze ich własnego urzędu.