Po złożeniu wniosku o zmianę wpisu w KRS niecierpliwie oczekujemy dnia, w którym sąd wpisze zmiany do rejestru. Czy jeśli sąd nie zabiera się do sprawy przez kilka tygodni mamy cierpliwie czekać na swoją kolej?

Zgodnie z art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje – co do zasady - nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Jeżeli sąd wysłał wezwanie do usunięcia braków we wniosku (usunięcia przeszkody do dokonania wpisu), wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę.

Powyższy termin siedmiodniowy ma charakter instrukcyjny. Oznacza to, że stanowi wytyczną dla sędziego co do czasu rozpoznania sprawy, nie stanowi jednak dlań żadnego obowiązku do rozpoznania wniosku w tym terminie. Tym bardziej wnioskodawca nie ma żadnego roszczenia o rozpoznanie w tym terminie swojego wniosku.

Jednak przepis powyższy został wprowadzony w konkretnym celu. Chodzi tu o szybkość postępowania, szczególnie w stosunku do przedsiębiorców, którzy pracują w terminach biznesowych, a nie w trybie pracy urzędników.

Dlatego wnioskodawca, którego wniosku nie rozpoznano w terminie 7 dni może złożyć do KRS pismo z prośbą o przyspieszenie postępowania i rozpatrzenie wniosku w terminach wynikających z ustawy, powołując się na powyższy przepis ustawy o KRS.

Z naszej praktyki wynika, że takie pismo odnosi błyskawiczny skutek i sprawa, zamiast dojrzewać na półce referendarza zostaje szybko załatwiona.