W zakresie innych dziedzin prawa Kancelaria doradzała przykładowo w następujących sprawach:

 • roszczenia związane z nieuczciwą konkurencją
 • roszczenia dotyczące naruszenia dóbr osobistych
 • roszczenia związane z prawem prasowym
 • roszczenia dotyczące błędu lekarskiego
 • eksmisja niechcianych lokatorów
 • postępowanie przed e-sądem
 • umowy o dzieło z twórcami
 • upadłość kontrahenta
 • naruszenie praw autorskich w internecie
 • umowy zawierane na odległość (w tym przez internet)
 • prawa autorskie do utworów fotograficznych i audiowizualnych
 • roszczenia dotyczące niedozwolonych klauzul umownych
 • odwołanie darowizny
 • zamówienia publiczne
 • prawo najmu mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • ochrona znaków towarowych
 • działalność samorządów zawodowych
 • działalność stowarzyszeń

Zastrzeżenie prawne
Zawartość niniejszej strony internetowej służy jedynie informacji oraz celom ogólnym i nie stanowi porady prawnej lub profesjonalnej. Wszelkie informacje odnoszą się do okoliczności aktualnych w dacie ich opublikowania i mogą nie być aktualizowane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu prawnego lub faktycznego. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej, prosimy o osobny kontakt bezpośredni. Wszelkie treści publikacji na stronie objęte są prawem autorskim.