Kancelaria prowadzi szkolenia wewnętrzne i wykłady z następujących tematów:

 • Kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
 • Umowy deweloperskie
 • Umowy o roboty budowlane
 • Umowy z członkami rad nadzorczych spółek kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ZUS
 • Umowy z członkami zarządu i likwidatorami spółek kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ZUS
 • Spór pracodawca - pracownik - uwagi praktyczne
 • Zadaniowy czas pracy
 • Czas pracy - zagadnienia ogólne
 • Umowa dystrybucyjna i agencyjna w praktyce
 • Umowa spółki z o.o. - możliwe zapisy

Maciej Bielecki i Dorota Bielecka, prowadzili dotychczas wykłady we współpracy z:

 • Wydawnictwem C. H. Beck
 • Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (British Polish Chamber of Commerce)
 • Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer)
 • Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa
 • Grupą Wydawniczą Infor

Proces inwestycyjno-budowlany - aspekty prawne.
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Wydane w listopadzie 2016 r.
https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-nieruchomosci/id15780,Proces-inwestycyjno-budowlany-aspekty-prawne.html

Prawo budowlane. Polish Construction Law. Wydanie drugie - uaktualniony tekst ustawy
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Wydane w grudniu 2014 r.
Dwujęzyczna, polsko-angielska wersja tekstu ustawy Prawo budowlane.

Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego
Wydawnictwo C.H Beck
Wydane w listopadzie 2009 r.
Opis publikacji

Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Wydane w czerwcu 2007 r.
Opis publikacji

Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Opracowanie prezentuje m. in. poniższe zagadnienia:

 • reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu
 • umowy z członkiem zarządu i osobami bliskimi
 • umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu
 • aspekty podatkowe i z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w związku z zatrudnianiem członka zarządu
 • wynagradzanie członka zarządu -  opcje menedżerskie

Prawo pracy. Polish Labour Law.
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Dwujęzyczna, polsko-angielska wersja ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa pracy wraz z wzorami.

Prawo budowlane. Polish Construction Law.
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Dwujęzyczna, polsko-angielska wersja tekstu ustawy Prawo budowlane.

Zastrzeżenie prawne
Zawartość niniejszej strony internetowej służy jedynie informacji oraz celom ogólnym i nie stanowi porady prawnej lub profesjonalnej. Wszelkie informacje odnoszą się do okoliczności aktualnych w dacie ich opublikowania i mogą nie być aktualizowane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu prawnego lub faktycznego. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej, prosimy o osobny kontakt bezpośredni. Wszelkie treści publikacji na stronie objęte są prawem autorskim.