Kancelaria prowadzi szkolenia wewnętrzne i wykłady z następujących tematów:

 • Kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
 • Umowy deweloperskie
 • Umowy o roboty budowlane
 • Umowy z członkami rad nadzorczych spółek kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ZUS
 • Umowy z członkami zarządu i likwidatorami spółek kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ZUS
 • Spór pracodawca - pracownik - uwagi praktyczne
 • Zadaniowy czas pracy
 • Czas pracy - zagadnienia ogólne
 • Umowa dystrybucyjna i agencyjna w praktyce
 • Umowa spółki z o.o. - możliwe zapisy

Maciej Bielecki i Dorota Bielecka, prowadzili dotychczas wykłady we współpracy z:

 • Wydawnictwem C. H. Beck
 • Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (British Polish Chamber of Commerce)
 • Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer)
 • Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa
 • Grupą Wydawniczą Infor