W zakresie innych dziedzin prawa Kancelaria doradzała przykładowo w następujących sprawach:

 • roszczenia związane z nieuczciwą konkurencją
 • roszczenia dotyczące naruszenia dóbr osobistych
 • roszczenia związane z prawem prasowym
 • roszczenia dotyczące błędu lekarskiego
 • eksmisja niechcianych lokatorów
 • postępowanie przed e-sądem
 • umowy o dzieło z twórcami
 • upadłość kontrahenta
 • naruszenie praw autorskich w internecie
 • umowy zawierane na odległość (w tym przez internet)
 • prawa autorskie do utworów fotograficznych i audiowizualnych
 • roszczenia dotyczące niedozwolonych klauzul umownych
 • odwołanie darowizny
 • zamówienia publiczne
 • prawo najmu mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • ochrona znaków towarowych
 • działalność samorządów zawodowych
 • działalność stowarzyszeń