• analizy prawne i konsultacje z zakresu obowiązków i uprawnień pracodawców i pracowników
 • doradztwo w bieżących sprawach kadrowych (urlopy, dokumentacja pracownicza, czas pracy)
 • prowadzenie sporów sądowych
 • reprezentowanie przy pertraktacjach ugodowych
 • negocjacje ze związkami zawodowymi, reprezentacja w sporach
 • doradztwo przy rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym w trakcie tzw. zwolnień grupowych
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników za granicę, w tym aspekty ubezpieczenia społecznego i podatkowe
 • doradztwo w zakresie różnych wariantów zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach handlowych z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeń społecznych i podatkowych
 • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych
 • sporządzenie projektów wewnętrznych regulaminów (w tym pracy i wynagradzania)
 • doradztwo agencjom zatrudnienia
 • doradztwo przy przejściu zakładu pracy lub jego części