Doradzamy przy analizie, sporządzaniu i negocjacjach wszelkiego typu umów, także przy kontraktach handlowych w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umów:

  • sprzedaży
  • dostawy
  • o dzieło
  • o roboty budowlane
  • najmu
  • dzierżawy
  • zlecenia
  • spółki cywilnej
  • leasingu
  • innych (np. dystrybucyjnych)

Doradzamy przy sporządzaiu i/lub ocenie ogólnych warunków umów. Prowadzimy spory sądowe (i czynności przedprocesowe, np. wezwania do zapłaty) dotyczące windykacji należności z zawartych umów, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.