• prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych (uchwały, zgromadzenia, podwyższenia kapitału, zmiany w organach spółek, zmiany w KRS itp.)
  • analizy prawne z zakresu spraw korporacyjnych (np. prawa i obowiązki członków zarządu, łączenie funkcji w organach spółek, odwołanie członka zarządu, reprezentacja w umowie z członkiem zarządu, zaskarżanie uchwał zgromadzeń, właścicielskie uprawnienia kontrolne, umowne ograniczenia zbywalności udziałów i akcji)
  • zakładanie i likwidacja spółek (również oddziałów i przedstawicielstw),w tym sporządzanie umów spółek i statutów
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek
  • koncepcje programów motywacyjnych opartych na różnych instrumentach w spółkach kapitałowych
  • transfer udziałów/akcji
  • umowy między wspólnikami/akcjonariuszami
  • postępowania upadłościowe (w tym odzyskiwania wierzytelności)